Bulut Güvenliği

Kurumların gün geçtikçe Bilgi Teknolojilerinde ciddi bir dijital transformasyon içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu transformasyonun bulut teknolojilerinin önemini çok ciddi oranda arttırdığı da ortadadır. Kurumların SaaS uygulamalarına geçiş yapması, kullanıcıların uzaktan çalışma metoduna geçişi, verinin geleneksel veri merkezinden bulut servislerine doğru kayması, MPLS maliyetlerinin artması, uzak ofislerin merkez ofis veri merkezi yerine trafiğin bulut servislerine doğru artması, SD-WAN mimarilerinin oluşması güvenlik ihtiyaçlarının tekrar şekillenmesine yol açmaktadır. Tüm bu ihtiyaçlar kümesinde SASE, WAN mimarisi ve ağ güvenliği fonksiyonlarını tekil ve bulut servisli bir model üzerinden sunabilmektedir. "Security-As-A-Service" modellemesi ile firewall, IPS, SSL/TLS ayıklama, sandboxing, DLP, CASB gibi bir çok güvenlik fonksiyonu Kullanıcı-Merkezli yönetim ve "Zero Trust Network Access" ile servis olarak modellenebilmektedir.

Bulut uygulamalarının artması, kurumların Public-Cloud ortamlara verilerini taşımaya başlaması, kullanıcının heryerde olduğu bir dünyada verinin de her noktada yönetilmesi gerektiği çok ciddi bir ihtiyaçtır. CASB, bulut uygulamaları ile kurum ağı ortasında ayrıştırıcı ve dağıtıcı görevini görmesi ile ShadowIT tespiti, Tanımlı-Tanımsız SaaS uygulamaların listelenmesi, verinin bulut uygulamalarında şifrelenmesi, SSO, cihaz profilleme, loglama ve zararlı yazılım tespiti gibi bir çok güvenlik fonksiyonunu çözüm kümesi olarak sunabilmektedir.